Onderwijs

Discipelschapscursus ‘Een nieuw begin’

Cursusleidster: Sary Hansma

Startavond: binnenkort

Deze cursus is voor iedereen, die zijn/haar kennis van de Bijbel op wil frissen. In het bijzonder ook voor nieuwe mensen in onze gemeente Leef.

We gaan in een kleine groep de belangrijkste thema’s van het christelijk geloof bespreken en praktisch maken in ons dagelijks leven.

Wij willen ontdekken wie Jezus Christus voor ons wil zijn en wie wij mogen zijn ‘in Hem’. Maar ook waarom het zo belangrijk is dat wij een vertrouwelijke relatie met Hem opbouwen en hoe wij Zijn stem beter kunnen verstaan.

Andere onderwerpen zijn:

  • God en Zijn Woord dieper leren kennen
  • Waarom zijn geest, ziel en lichaam allemaal belangrijk in het leven van een christen
  • De rijke betekenis van de doop.
  • Wie wil de Heilige Geest zijn voor jou en hoe geef je Hem de ruimte
  • Het belang van de vernieuwing van je denken
  • Hoe weersta je verleidingen en word je vrij
  • Hoe kun je Jezus volgen in de kracht van de Heilige Geest als een discipel (leerling) van Hem.

In een 10-tal avonden bespreken wij deze onderwerpen met elkaar. Je kunt elke les thuis alvast doorlezen, zodat we er samen over kunnen praten. Er is alle ruimte om vragen te stellen en natuurlijk ook voor gebed.

De cursus is gratis, de mooie cursusmap kost 8 euro.

Er zijn ook mogelijkheden om later in te stromen.

DOE MEE EN GEEF JE SNEL OP: saryhansma@gmail.com of in de kerk.

(We plannen de avonden in overleg met elkaar)

 

Blijf op de hoogte

Niets meer missen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief