Leef!Zutphen Wat wij geloven

Wat wij geloven

De Bijbel

De Bijbel is in zijn geheel het door God geïnspireerde Woord, dat het hoogste gezag heeft voor ons leven.

God zelf

Hij is de enige en levende God, eeuwig bestaande in drie Personen in volmaakte eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Jezus Christus

Hij is de Zoon van God. Wij geloven in Zijn maagdelijke geboorte, Zijn zondeloos leven, Zijn  verzoenende dood aan het kruis, Zijn overwinnende opstanding uit de dood, Zijn hemelvaart en Zijn voortdurende voorspraak bij onze hemelse Vader.

De Heilige Geest

Wij geloven in de doop met de Heilige Geest en de beschikbaarheid van de gaven van de Geest voor alle gelovigen.

Redding

Wij geloven dat je redding ontvangt wanneer je je bekeert tot God en je vertrouwen stelt op Jezus Christus, die voor je zonden is gestorven. Eeuwig leven begint op het moment dat je Jezus Christus in je leven aanneemt door geloof.

Geïnteresseerd om te helpen?