ANBI

Leef!Zutphen is lid van de VPE (Vereniging van Evangelie en Pinkstergemeenten) en valt daardoor voor de ANBI onder de afgegeven groepsbeschikking. De VPE is aangesloten bij het CIO (Interkerkelijk Contact voor Overheidszaken). Het convenant dat gesloten is tussen de belastingdienst en het CIO is voor Leef!Zutphen van toepassing. Het convenant tussen de Belastingdienst en CIO is een vertrouwelijk document, dus dit kan niet worden vrijgegeven.
Aanvullende informatie omtrent de registratie en groepsbeschikking is beschikbaar op de ANBI pagina van Leef! Zutphen op de website van de VPE.

LEEF!ZUTPHEN & ANBI

Het bestuur van Leef!Zutphen bestaat altijd uit tenminste drie leden. Een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het huidige bestuur van Leef!Zutphen ziet er als volgt uit:

Voorzitter
Willem van Slooten

Secretaris – Portefeuille Penningmeester
Johan Krans

Penningmeester – Zit niet in het bestuur maar valt onder de oudste-portefeuillehouder
Gerard Hooiveld

Financieel jaarverslag

Jaarlijks na afloop van het kalenderjaar wordt er een financieel jaarverslag gemaakt door de penningmeester van Leef!Zutphen. Het jaarverslag omvat een balans en een winst en verliesrekening met vergelijkende cijfers van het jaar daarvoor.

U vindt deze informatie op de Leef! Zutphen pagina van de VPE.

Blijf op de hoogte

Niets meer missen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief