Training Heilige Geest & Bevrijdingspastoraat

Zondag 18 december 2022

Het spreken van de Heilige Geest in je persoonlijk leven en tijdens het bidden voor hen die gebonden zijn is noodzakelijk! Daarom geven wij op zondagmiddag 11 en 18 december een korte maar krachtige training over de Heilige Geest en over bevrijdingspastoraat.

(1) Het is voor elke Christen essentieel om de stem van de Heilige Geest goed te verstaan. In Romeinen 8 staat “als u zich laat leiden door de Heilige Geest (..) “. Hier staat duidelijk dat het juist Gods bedoeling is om je te laten leiden door Zijn Geest. Hij roept je op om de leiding van jouw leven in Zijn handen te leggen en te vertrouwen dat Hij de richting van je leven beter kan bepalen dan jij dit zelf kan. In het Nieuwe Testament staan vele voorbeelden over hoe de Heilige Geest spreekt. Maar vandaag de dag weten veel Christenen niet goed hoe ze de zachte stem van de Heilige Geest kunnen verstaan en Zijn spreken toe te passen in het dagelijks leven

(2) In Efeziërs 2 staat dat de duivel de leider is van de onzichtbare machten. Uit deze tekst blijkt dat de duivel dus een leider is, met machten die onder hem functioneren. Veel Christenen slaan teksten in de bijbel die gaan over de duivel en demonen liever over en vinden het spannend. Toch spreekt de bijbel hier veel over. En ook Jezus zelf geeft meerdere keren onderwijs aan zijn toehoorders over de geestelijk wereld. In pastorale setting vertellen veel mensen ons over de geestelijke problemen waar ze mee worstelen en waar de reguliere hulpverlening en medicatie niet meer lijkt te werken. Wat is het mooi als de kerken mensen met deze specifieke problemen kunnen helpen!

11 december: De stem van de Heilige Geest verstaan
18 december: De geestelijke wereld in bevrijdingspastoraat.
12.30 uur tot 14.00 uur. Eligant Lyceum. Isendoornstraat 3, Zutphen.

* We houden deze training na afloop van onze dienst.
* Iedereen -ook buiten Leef!Zutphen om- is welkom! We willen dit onderwijs met iedereen delen
* Opgave is gratis en niet verplicht. Wel wenselijk. Stuur je aanmelding naar
willemvanslooten@leefzutphen.nl

Leef!Zutphen

Blijf op de hoogte

Niets meer missen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief