Leef!Zutphen Kids

Kids

Teamleider onderbouw 0-5: Hanneke de Beer
Teamleider bovenbouw 6-12: Nathalie Janssen
De teamleiders zijn bereikbaar via kids@leefzutphen.nl of spreek ze op zondag even aan!

 

“Jezus kennen, Hem liefhebben en Hem volgen”

Visie

Leef!Kids is voortdurend in beweging. Ons verlangen is dat kinderen Jezus leren kennen als vriend, Hem liefhebben en Hem volgen in hun leven.

Missie

We bieden kinderen een plek waar ze zich veilig, geliefd en aanvaard weten.
We zijn gepassioneerd om kinderen op jonge leeftijd te onderwijzen, te trainen en toe te rusten om te leven en wandelen als echte Koningskinderen.

Waarden

 • Gebed

Alles wat we binnen het kinderwerk doen, ontstaat en wordt gedragen door de kracht van gebed.

 • Samen

We geloven in team zijn en naast elkaar staan, ieder met zijn of haar unieke gaven en talenten. We dragen samen het kinderwerk, door gebed en door actief de handen ineen te slaan.

 • Groei

We streven naar voortdurende groei in onze eigen relatie met God en met elkaar. We geven elkaar complimenten en eren elkaar. We evalueren voortdurend wat we doen.

 • Voorbeeld

In alles wat we doen en zeggen zijn we een inspirerend voorbeeld voor de kinderen.

 • Plezier

De vreugde van de Heer is onze Kracht. We hebben plezier en zien het als een eer om de jongste generatie voor te gaan.

Speerpunten

 1. Leef!Kids hebben Jezus aangenomen als Heer en Koning en zijn wedergeboren.
 2. Leef!Kids hebben een passie om Gods Woord steeds beter te leren kennen en dit toe te passen in hun eigen leven.
 3. Leef!Kids hebben een verlangen om de God de Vader, Jezus en de Heilige Geest te leren kennen en ervaren in hun eigen leven.
 4. Leef!Kids hebben een volle overtuiging van hun eigenwaarde en weten hoe God naar hun kijkt.
 5. Leef!Kids groeien vanaf jonge leeftijd  voortdurend in discipelschap door zelf het geloof in praktijk te brengen en hun gaven en talenten in te zetten en te ontwikkelen.

Leef!kids groepen

Leef!kids is onderverdeeld in de volgende groepen en te herkennen aan de volgende kleuren:

Leeftijd Schoolgroep Leef!Kids naam Groepskleur
1 – 2 jaar Kostbare parels paars/wit
3 – 5 jaar groep 1 t/m 2 Stralende sterren geel
6 – 8 jaar groep 3 t/m 5 Dappere helden groen
9 – 12 jaar groep 6 t/m 8 Krachtige overwinnaars rood

Onderbouw opzet (Kostbare parels en Stralende sterren)

De samenkomsten van de onderbouw zijn als volgt opgebouwd:

 1. Samen spelen: (Ontspanning) spelen in de speelhoeken.
 2. Samen genieten: (Gastvrijheid) drinken/ eten
 3. Samen zingen: (Aanbidding) samen God aanbidden
 4. Samen leren & ontdekken: (Woord) samen het Woord ontdekken, (gebruikmakend van geloofshoeken bij Stralende sterren)
 5. Samen luisteren: (Gebed) leren bij God te zijn door middel van gebed & luisteren
 6. Samen spelen: (Ontspanning) spelen in de speelhoeken/ creatief bezig zijn tot de papa’s en mama’s hen komen halen.

Bovenbouw opzet (Krachtige overwinnaars en Dappere helden)

De samenkomsten van de bovenbouw zijn als volgt opgebouwd:

Zondag Wat Focus groepen
1e zondag v.d. maand Leef!Kids Thema Een introductie op het thema van de maand /kwartaal groepen samen
2e zondag v.d. maand Leef!Kids Verdieping Zelf leren en ontdekken van Gods Woord d.m.v. (zelf-)studie & opdrachten groepen gesplitst
3e zondag v.d. maand Leef!Kids Actie Op een creatieve manier d.m.v. sport en spel Gods Woord ontdekken en leren toepassen groepen gesplitst
4e zondag v.d. maand Leef!Kids Praise D.m.v. lofprijs & aanbidding uiting geven aan wat er is geleerd groepen samen

Help mee te bouwen

Als Gods gemeente zijn we er om elkaar te dienen en om te bouwen aan Leef!Zutphen. Voel jij je hierbij betrokken? Meld je dan aan voor een taak die bij jou past! Zo kunnen we met elkaar een bijdrage leveren voor deze gemeente en voor onze stad.

MEER INFORMATIE

HELP MEE TE BOUWEN

Vele handen maken licht werk. Daarom vragen wij je om een bijdrage te leveren om ons mee helpen om Zutphen te bereiken. Voel je niet verplicht, maar wees vrijmoedig om mee te doen.