Leef!Zutphen Kids

Kids

Teamleider onderbouw: Hanneke de Beer
Teamleider bovenbouw: Nathalie Janssen
Jeugd & family pastor: John Meijerink
kids@leefzutphen.nl

Jezus kennen, Hem liefhebben en Hem volgen

Leef!Kids is voortdurend in beweging. Ons verlangen is dat kinderen Jezus leren kennen als vriend, Hem liefhebben en Hem volgen in hun leven. Binnen Leef!Zutphen zien we dat de basis voor een leven met Jezus al op een jonge leeftijd gelegd kan worden. Daarom willen we als gemeente kinderen een plek bieden waar ze zich veilig, geliefd en aanvaard weten. Daarnaast worden ze ook uitgedaagd om God te kennen en Hem bekend te maken. We zijn gepassioneerd om kinderen op jonge leeftijd te onderwijzen, te trainen en toe te rusten om te leven en te wandelen als echte Koningskinderen.

Leef!kids groepen

Leef!kids is onderverdeeld in de volgende groepen en te herkennen aan de volgende kleuren:

Leeftijd Schoolgroep Leef!Kids naam Groepskleur
1 – 2 jaar Kostbare parels paars/wit
3 – 5 jaar groep 1 t/m 2 Stralende sterren geel
6 – 8 jaar groep 3 t/m 5 Dappere helden groen
9 – 12 jaar groep 6 t/m 8 Krachtige overwinnaars rood

Onderbouw opzet (Kostbare parels en Stralende sterren)

De samenkomsten van de onderbouw zijn als volgt opgebouwd:

  1. Samen spelen: (Ontspanning) spelen in de speelhoeken.
  2. Samen genieten: (Gastvrijheid) drinken/ eten
  3. Samen zingen: (Aanbidding) samen God aanbidden
  4. Samen leren & ontdekken: (Woord) samen het Woord ontdekken, (gebruikmakend van geloofshoeken bij Stralende sterren)
  5. Samen luisteren: (Gebed) leren bij God te zijn door middel van gebed & luisteren
  6. Samen spelen: (Ontspanning) spelen in de speelhoeken/ creatief bezig zijn tot de papa’s en mama’s hen komen halen.

Bovenbouw opzet (Krachtige overwinnaars en Dappere helden)

De samenkomsten van de bovenbouw zijn als volgt opgebouwd:

Zondag Wat Focus groepen
1e zondag v.d. maand Leef!Kids Thema Een introductie op het thema van de maand /kwartaal groepen samen
2e zondag v.d. maand Leef!Kids Verdieping Zelf leren en ontdekken van Gods Woord d.m.v. (zelf-)studie & opdrachten groepen gesplitst
3e zondag v.d. maand Leef!Kids Actie Op een creatieve manier d.m.v. sport en spel Gods Woord ontdekken en leren toepassen groepen gesplitst
4e zondag v.d. maand Leef!Kids Praise D.m.v. lofprijs & aanbidding uiting geven aan wat er is geleerd groepen samen

Natuurlijk hebben we nog meer informatie over het kinderwerk en doen wij ons best om je verder te helpen.

Voor vragen of suggesties neem gerust contact met ons op via mail of spreek een van onze medewerkers aan op zondag.

Help mee te bouwen

Als Gods gemeente zijn we er om elkaar te dienen en om te bouwen aan Leef!Zutphen. Voel jij je hierbij betrokken? Meld je dan aan voor een taak die bij jou past! Zo kunnen we met elkaar een bijdrage leveren voor deze gemeente en voor onze stad.

MEER INFORMATIE

HELP MEE TE BOUWEN

Vele handen maken licht werk. Daarom vragen wij je om een bijdrage te leveren om ons mee helpen om Zutphen te bereiken. Voel je niet verplicht, maar wees vrijmoedig om mee te doen.