Startzondag 15 september

Op zondag 15 september starten we het nieuwe ‘kerkelijk jaar’, een nieuw seizoen na de zomervakantie in Leef!Zutphen.

We zullen informatie delen die ook tijdens de gemeenteavond van 13 september is besproken en ook zullen we op deze ochtend iedereen die een dienende taak heeft binnen Leef!Zutphen, een zegen meegeven.

We bidden dat we dit komende seizoen nog meer van Gods liefde en kracht door ons heen zullen ervaren!