Pinksterbeweging

Pinkstergemeente

De pinksterkerken geloven in grote lijnen hetzelfde als wat de verschillende christelijke kerken door de eeuwen heen beleden hebben, met een aantal opvallende eigen kenmerken:

  • we geloven dat God vandaag nog steeds dezelfde wonderen wil doen en doet, als die Hij in de tijd van de Bijbel deed.
  • we geloven dat mensen na hun bekering niet alleen de doop in water mogen ontvangen, maar ook de doop in de Heilige Geest.

Bijbels beschreven

Deze dingen worden duidelijk in de Bijbel genoemd, en bleven de eerste eeuwen na Jezus’ hemelvaart sterk aanwezig in de vroegste christelijke kerken. Door de eeuwen heen heeft God de Kerk regelmatig nieuwe impulsen (‘opwekkingen’) gegeven, die het leven terugbracht in de beleving van het geloof.

Begin 20e eeuw begon vanuit Los Angeles (V.S.) een opwekking die niet anders beschreven kan worden dan een vuur dat zich van daaruit over de hele wereld uitbreidde. Overal begonnen mensen te bidden om de kracht van God te zien in hun levens en in de wereld.

Steun onze zending

Onze zendelingen ontvangen giften waardoor ze het evangelie kunnen verspreiden, zowel in Nederland als in het buitenland. Leef!Zutphen heeft een ANBI keurmerk. Giften aan de zending via Leef!Zutphen zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.
STEUN NU