Leef!Zutphen Zending Header

Christian en Nathalie Tan

Christian & Nathalie Tan vertrokken zomer 2014 met hun 3 kinderen naar Aruba (Caraïbisch Nederland) om daar een nieuwe kerk te planten. De afgelopen 8 jaar zijn ze voorgangers geweest van Leef!Zutphen en hebben ze in die gemeente veel ongelovigen Jezus zien vinden, en jonge gelovigen zien uitgroeien tot volwassen discipelen. De gemeente is gegroeid naar zo’n 250 personen en kenmerkt zich door veel jonge mensen en een aantal bijzondere wonderen.

Christian en Nathalie Tan

Samen met hun kinderen Jeremy, Soraya en Alejandro zijn zij in augustus 2014 naar Aruba vertrokken als zendelingen/ kerkplanters.

U kunt hen steunen door een eenmalig of maandelijks bedrag over te maken naar:

IBAN: NL53 INGB 0000 1859 85 o.v.v. Christian en Nathalie Tan.

Loslaten en kerkplanting op Aruba

Redelijk onverwachts en toch ook weer niet kwam er de afgelopen jaren de duidelijke opdracht van de Heer om de groeiende gemeente, bekende omgeving en het “succesvolle” gast spreken in allerlei gemeentes los te laten (het uitgebreide verhaal over deze roeping is hier te lezen), en naar Aruba te vertrekken om daar een nieuwe gemeente te starten.

Op straat en in huiskamers zullen ze op zoek gaan naar mensen die God op het oog heeft, en daar de nieuwe gemeente mee gaan beginnen. Ze geloven dat God op Aruba hetzelfde wil doen als wat ze in Nederland hebben zien gebeuren: mensen ver van God door een bijbelse gemeente tot volwassen gelovigen doen opgroeien. 7% van Aruba heeft een levend geloof, en dat is onaanvaardbaar weinig!

Daarnaast hebben ze een passie om zowel in Nederland als vanuit hun nieuwe plek in de Caraïben nieuwe, levengevende kerken te zien ontstaan.

Lees hier meer over hen, hun passie en wanneer je hen wil steunen.

Steun onze zendelingen, geef om dit werk!