Leef!Zutphen & ANBI

Leef!Zutphen is lid van de VPE (Vereniging van Evangelie en Pinkstergemeenten) en valt daardoor voor de ANBI onder de afgegeven groepsbeschikking. De VPE is aangesloten bij het CIO (Interkerkelijk Contact voor Overheidszaken). Het convenant dat gesloten is tussen de belastingdienst en het CIO is voor Leef!Zutphen van toepassing. Het convenant tussen de Belastingdienst en CIO is een vertrouwelijk document, dus dit kan niet worden vrijgegeven.

Aanvullende informatie omtrent de registratie en groepsbeschikking is beschikbaar op de website van de belastingdienst. U kunt hiervoor gericht zoeken via de zoekterm ‘Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten’. Voer geen vestigingsplaats in, als zoekresultaat zult u de VPE weergegeven krijgen.

Leef!Zutphen & ANBI

Het bestuur van Leef!Zutphen bestaat altijd uit tenminste drie leden. Een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursactiviteiten.

Het huidige bestuur van Leef!Zutphen ziet er als volgt uit:

Voorzitter
Peter Sleebos

Secretaris
Johan Krans

Penningmeester 
Hans Hansma

Financieel verslag

Jaarlijks na afloop van het kalenderjaar wordt er een financieel jaarverslag gemaakt door de penningmeester van Leef!Zutphen. Het jaarverslag omvat een balans en een winst en verliesrekening met vergelijkende cijfers van het jaar daarvoor.

Link jaarverslag 2017 : Jaarverslag 2017

Link jaarverslag 2016 : Jaarverslag 2016

Link jaarverslag 2015 : Jaarverslag 2015

Link jaarverslag 2014 : Jaarverslag 2014

Link jaarverslag 2013 : Jaarverslag 2013

Link jaarverslag 2012 : Jaarverslag 2012

Steun ons financieel

Er zijn meerdere manieren om te investeren in Gods Koninkrijk en een van deze manieren is door geld te geven. We doen dit met blijdschap omdat we van God houden! Leef!Zutphen heeft een ANBI keurmerk. Giften aan Leef!Zutphen zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

STEUN NU

Geïnteresseerd om te helpen?