De Leef! Code

Zoveel mogelijk mensen dichter bij Jezus brengen.

We strekken ons uit naar anderen om hen bij Jezus te brengen. Hij kwam om dat wat verloren is, op te zoeken.

GASTVRIJ ZIJN 
Bezoekers, geïnteresseerden en gasten ontvangen zoals we zelf ontvangen willen worden.

LEVEN DOORGEVEN
Gods liefde tastbaar en zichtbaar laten worden voor een wereld die op zoek is naar hoop.

VERMENIGVULDIGEN
Het nieuwe leven wat wij van God hebben ontvangen, doorgeven aan anderen.

UITDRAGEN
De opdracht die Jezus zijn leerlingen gegeven heeft om het evangelie te verkondigen aan de hele wereld, is ook onze opdracht.

Van Gods liefde leren om anderen net zo lief te hebben.

PASSIE VOOR GOD
God vurig en gepassioneerd liefhebben is ons verlangen. Daarin staan wij stil bij hoeveel Hij ons vergeven heeft en staan wij ook stil bij Zijn goedheid die ons vervuld met dankbaarheid.

VERBONDENHEID
We hebben elkaar nodig binnen de generaties, culturen en karakters waarin we van elkaar verschillen.

SAMEN OPTREKKEN
We kijken om naar elkaar en zoeken het belang van anderen boven onze eigen belangen. We spreken eervol over elkaar. Daarbij zijn de sterken geroepen om de zwakken te helpen.

GROEI
We nodigen elkaar uit om te leven in gehoorzaamheid aan Gods leefregels. Omdat God heilig is, verlangt Hij ook van ons om heilig voor Hem te leven.

WARMTE
We verlangen ernaar een warme, hartelijke, open cultuur te creëren, waarin iedereen zich welkom voelt.

Onmogelijke dingen mogelijk zien worden door de kracht van God.

BIJBEL
We houden vast aan de Bijbel, Gods Woord, als waarheid boven ons gevoel, verstand, traditie of persoonlijke voorkeur. Door het doen wat God zegt in Zijn Woord zullen de bovennatuurlijke gevolgen zichtbaar worden.

FLEXIBILITEIT
Organisatie en structuur zijn zaken waar we de gemeente mee bouwen, maar we willen ook flexibel zijn in het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest waait waarheen Hij wil, maar Hij is ook de architect en de bekrachtiger van de gemeente.

EXPRESSIE 
Bidden en aanbidden is iets wat zichtbaar en hoorbaar mag zijn voor de omgeving. Er zijn verschillende manieren om uiting te geven aan gebed en aanbidding, hier staan we als gemeente ook voor open.

GELOOF
Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God’ (Lucas 18:27) Wij geloven dat God op een bovennatuurlijke wijze dingen kan doen die onmogelijk lijken bij mensen.

GEEST
‘Niet door kracht of door geweld, maar door mijn Geest, zo zegt de Heer.’ (Zacharias 4:6). Wonderen, openbaring en bovennatuurlijke gaven zijn tot op de dag van vandaag uitingen van de kracht van Gods Geest.

Help mee te bouwen

Als Gods gemeente zijn we er om elkaar te dienen en om te bouwen aan Leef!Zutphen. Voel jij je hierbij betrokken? Meld je dan aan voor een taak die bij jou past! Zo kunnen we met elkaar een bijdrage leveren voor deze gemeente en voor onze stad.

STEUN NU

Geïnteresseerd om te helpen?