Leef!Zutphen Kerk in Zutphen

De Kerk is nodig

Christenen komen op zondag samen, omdat op die dag Jezus uit de dood is opgestaan. Dit samenkomen wordt ook wel ‘kerk’ of ‘gemeente’ genoemd. God roept ons op om zo vaak mogelijk samen te komen met andere gelovigen, om:

  • zelf aangevuurd te worden om God en anderen meer lief te hebben,
  • uit te delen van wat God ons gegeven heeft aan onze mede gelovigen.

In het bijbelboek Handelingen laat God zien dat Zijn wil is dat we niet alleen als individu geloven, maar Hij wil ook dat we deel hebben aan een gemeenschap van broers en zussen in het geloof. Dat is zeker niet makkelijk: samen geloven en leven betekent botsen, veranderen, verdragen en vergeven! Maar gelukkig ook: groeien, leren, je verwonderen, bemoedigd worden, een zegen zijn, genieten en God steeds meer herkennen in de ander én jezelf. De kerk is onmisbaar voor Gods plan met ons leven. Heilig word je niet in je eentje!

Samenkomsten

Op zondagochtend komen we in Leef!Zutphen samen van 10:30 tot ongeveer 12:15 uur.

Zowel vóór als na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kop koffie of thee. Voorafgaand aan de dienst (vanaf 10.00 uur) wordt er al gebeden in een aparte ruimte – iedereen is hier welkom. Het is een goede gelegenheid jezelf voor te bereiden op de dienst, ook wanneer je daar thuis of alleen minder goed gelegenheid voor vindt.

We beginnen de dienst met zingen, dit noemen we God ‘prijzen’ en ‘aanbidden’. God zegt dat Hij ‘woont’ op de lofzangen van Zijn volk (Psalm 22:4), en dat het ‘offeren’ van onze lof ons helpt openbaring van Gods waarheid te ontvangen (Psalm 50:23).

We nemen daarnaast tijd voor de prediking van Gods Woord. Preken wordt door de Bijbel ‘dwaasheid die ons kan redden’ genoemd (1 Korintiërs 1:21). Iets wat oppervlakkig bekeken ‘gewoon’ en ‘alledaags’ lijkt, wordt ‘Gods kracht voor iedereen die gelooft’ (Romeinen 1:16).

Aan het eind van een dienst is er meestal een oproep om je leven open te stellen voor God, een nieuw leven te beginnen, of een specifieke keuze te maken om te doen wat God vraagt. Je kan bijvoorbeeld naar voren komen, of bidden op de plaats waar je zit. Maar je kan uiteraard ook gewoon het mee naar huis nemen om daar nog eens rustig te overdenken wat je hebt meegemaakt. Ook nemen we de tijd om te luisteren naar wat God wil zeggen, door mensen die een indruk hebben gekregen tijdens de dienst.

Kerk buiten de samenkomst

We nemen na afloop graag uitgebreid tijd voor koffie of thee.  Hier ontmoeten we elkaar als familie, maar heten we ook nieuwe bezoekers of gasten welkom.

Daarnaast hebben we allerlei doordeweekse activiteiten. Er komen verschillende Leef!groepen samen in huizen. De Leef!Teams ondersteunen Gods werk binnen de kerk op verschillende terreinen.

Steun ons financieel

Er zijn meerdere manieren om te investeren in Gods Koninkrijk en een van deze manieren is door geld te geven. We doen dit met blijdschap omdat we van God houden! Leef!Zutphen heeft een ANBI keurmerk. Giften aan Leef!Zutphen zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

STEUN NU