Geschiedenis

In 2004 begon Wilkin van de Kamp, voorganger van de Euregio Christengemeente Aalten/Bocholt, met bijeenkomsten op donderdagavond in wijkcentrum ‘De Mene’ in Warnsveld. Vanaf 31 oktober van dat jaar werden er diensten gehouden op de zondagmiddag. Een tijdelijk team zorgde voor de dagelijkse gang van zaken, terwijl Wilkin om de week in de diensten sprak en op donderdagavond een groep echtparen ontmoette. Sinds het begin is de gemeente een plek waar veel buitenkerkelijken God ontmoeten.

Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd (Spreuken 24:3).

Wilkin stichtte de gemeente met de bedoeling om zo snel mogelijk voorgangers te vinden die hier uiteindelijk het leiderschap zouden krijgen. Deze vond hij in een jong echtpaar, Christian & Nathalie Tan. Op 2 april 2006 werden ze ingezegend als voorgangersechtpaar.

Ontwikkeling
Vanaf die tijd zijn er voortdurend nieuwe stappen gezet richting een stabiele, volwassen gemeente. Er kwamen verschillende teams voor praktisch en herderlijk werk, twaalfgroepen (huiskringen met de focus op hoe praktisch Jezus na te volgen) en het oudstenteam werden stap voor stap opgezet en uitgebreid.

Eind 2009 betrok de gemeente een kantoor voor administratie, gebed en doordeweekse activiteiten aan de IJsselkade. Inmiddels is dit kantoor opgeheven en houden we kantoor aan de Industrieweg 85.

Vanaf juli 2010 werden de samenkomsten gehouden in de filmzalen van bioscoop Cinemajestic. In maart 2017 verhuisde de gemeente opnieuw, ditmaal naar het Stedelijk Dalton College in Zutphen.

Van ‘Berea’ naar ‘Leef!’
Leef! is begonnen onder de naam ‘Berea’, als onderdeel van het landelijke netwerk van Berea gemeenten destijds. Wilkin van de Kamp zat hier in de Raad van Bedieningen van het voormalig Berea. Wilkin en zijn gemeente in Aalten, en daarnaast de door hem gestichte kerken in Zutphen, Doetinchem en Nijmegen, besloten uit dit landelijke verband te stappen nadat een aantal zaken voorvielen waar hij zich niet meer in kon vinden.

De gemeente in Zutphen hield lange tijd de naam Berea aan. Toch werd er door verschillende omstandigheden gezocht naar een andere naam.

Leef!Zutphen
Nathalie Tan kwam destijds met de naam ‘Leef!’. De voorgangers liepen net met die naam rond in hun gedachten, toen jeugdleider Jeroen Veenstra plotseling aankondigde om de jeugd onder de naam ‘Leef!’ verder te willen laten gaan. Het leiderschap zag hierin een bevestiging dat ze op het juiste spoor zaten. Bij het voorleggen aan een bredere groep van leiders in de gemeente, en daarna aan de gemeente in haar geheel, bleek vrijwel iedereen enthousiast. Medio 2012 is Berea Zutphen overgegaan naar Leef!Zutphen.

In 2014 zijn Christian en Nathalie vertrokken naar Aruba om daar gemeentestichtend werk te doen. In de tussenperiode heeft de gemeente in Peter en Corrie Sleebos een vervanging gevonden die de gemeente verder helpen op te bouwen.

Vooruitzicht
De gemeente groeit en er ontstaan taken voor allerlei teams en groepen. We blijven ons uitstrekken naar de oorspronkelijke roeping van God op onze kerk, terwijl we ook mee blijven bewegen in de nieuwe seizoenen waarin Hij ons leidt.

Steun onze zending

Onze zendelingen ontvangen giften waardoor ze het evangelie kunnen verspreiden, zowel in Nederland als in het buitenland. Leef!Zutphen heeft een ANBI keurmerk. Giften aan de zending via Leef!Zutphen zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.
STEUN NU