Leef!Zutphen

Leef!

LEVEN! We doen het allemaal. Toch zit er verschil tussen leven, en écht tot leven komen. 

Leef!Zutphen gelooft dat we het leven – zoals het bedoeld is – alleen kunnen leven door een blijvende verbinding met God. Jezus Christus noemt Zichzelf de Weg, de Waarheid en het LEVEN! Hij is de Weg door wie we die verbinding met God weer kunnen maken.

WAT VOOR KERK ZIJN WIJ?

Wij zijn een pinkstergemeente of -kerk in Zutphen. De pinksterkerken zijn onderdeel van de evangelische beweging, die weer onderdeel is van het protestantisme. Lees hier meer over de pinksterbeweging.

WAT GELOVEN WIJ?

Lees hier onze geloofsbelijdenis.

WAAR DROMEN WIJ VAN?

“We geloven dat God Leef!Zutphen voor Zich ziet als een veelkleurige kerk van vele mensen die God en elkaar liefhebben.

ONZE IDENTITEIT

Wij hebben als Leef!Zutphen drie speerpunten die onze identiteit samenvatten. Deze speerpunten geven ons een handvat om de lessen van Jezus een praktische uitwerking te geven in ons dagelijks leven.

De belangrijke waarden waaruit we willen leven kan je lezen in de Leef!Code.

Leef!bovennatuurlijk

Door de Heilige Geest onmogelijke dingen mogelijk zien worden.

Leef!met je hart

Van Gods liefde leren om anderen net zo lief te hebben.

Leef!met een missie

Zoveel mogelijk mensen op Jezus laten lijken.

Steun ons financieel

Er zijn meerdere manieren om te investeren in Gods Koninkrijk en een van deze manieren is door geld te geven. We doen dit met blijdschap omdat we van God houden! Leef!Zutphen heeft een ANBI keurmerk. Giften aan Leef!Zutphen zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

STEUN NU

Geïnteresseerd om te helpen?