Doopdienst 27 mei

Op zondag 27 mei houden we weer een doopdienst in Leef!Zutphen!

Het is feest in de Hemel als mensen hun leven toevertrouwen aan de Here Jezus en Hem willen volgen in een leven geleid door de Heilige Geest.

Wil jij je oude leven ook achter je laten en een discipel van de Here Jezus worden, meld je dan snel aan bij Sary Hansma: saryhansma@gmail.com , je wordt dan uitgenodigd voor een doopgesprek.

Als je nog met vragen zit, kom dan ook, zodat we die kunnen beantwoorden. Maar een ding is zeker: Jezus heeft Zijn leven opgeofferd uit liefde voor jou en Hij wil ook jouw zonden vergeven en jou een nieuw leven geven. Hij wacht op jouw antwoord op Zijn uitnodiging Hem te volgen en lief te hebben.