Belangrijke informatie parkeren Stedelijk

Parkeren in de buurt

Voor het parkeren volgt hier belangrijke informatie om onduidelijkheid te voorkomen.

Auto:

Parkeergelegenheden bezoekers:

  • Brasseroord (4 minuten lopen)
  • Scapino (3 minuten lopen)
  • De Bongerd ( 3 minuten lopen)

Bij de Vrije School zijn een tiental parkeerplaatsen die alleen bestemd zijn voor hen die slecht ter been zijn en voor gasten. Door verkeersregelaars zal aan hen een parkeerkaart worden overhandigd. Deze is alleen geldig wanneer de Vrije School geen activiteit heeft op de betreffende zondag.

Achter de school zijn enkele parkeerplaatsen die bestemd zijn voor de band, opbouw, gastspreker.

Geen parkeergelegenheid:

  • bij de St. Janskerk, deze plaatsen worden gebruikt door gasten van de katholieke kerk. Ga hier respectvol mee om.
  • Op parkeerplaatsen voor vergunninghouders

Rijwielen:

Achter de school bevindt zich een rijwielstalling. Graag hier je fiets/brommer parkeren. Rijwielen bij de ingang plaatsen is niet toegestaan.