Op zondag 24 juni is er weer een All Generationsdienst, een dienst waarin elke generatie binnen Leef!Zutphen onder de aandacht komt, en we kijken samen naar Gods verbinding tussen deze generaties. Uitzegenen oudsten Ook zullen tijdens deze dienst onze oudsten Carlino en Arenda na jaren van inzet en toewijding als leiders in Leef!Zutphen worden uitgezegend van hun taak als oudsten. Leef!Brunch Na de dienst...

We willen dat mensen in Zutphen Jezus zullen gaan kennen! Daarom zullen er  vanuit Leef!Zutphen regelmatig evangelisatie acties worden gehouden, onder leiding van Edward Althoff. Data: 26 mei 16 juni 7 juli 28 juli 18 aug. Word je hier enthousiast van en voel je je geroepen om mee te evangeliseren op een of meerdere van deze dagen? Van harte welkom! Om 10.00 uur verzamelen...